سازمان تعزیرات مولود انقلاب اسلامی است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی مولود انقلاب اسلامی است اما در این 20 سال که گذشته دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است.