پیوند عقیدتی «داعش» با اصلاح‌طلبان ایران

«عمادالدین باقی»، یکی از اعضای اصلی بیت مرحوم منتظری و چهره شناخته‌شده ژورنالیسم در حوزه حقوق بشر غربی با شفافیتی مثال زدنی به حمایت از «ابن تیمیه»، پدر فکری سلفی‌ها و گروه داعش پرداخته و او را نمونه‌ای مناسب برای نقد اجتهاد امروزی معرفی می‌کند.

انتشار کتابی‌برای‌رهایی‌از اخلاق‌در موسسه‌امام

کتابي براي رهايي از اخلاقی، توسط ستاد بزرگداشت امام خمینی(ره) در سی‌هزار نسخه نشر و به صورت رايگان در بسياري از نهادها و ارگان ها توزيع شد.

آیا «در شناخت حزب قاعدین زمان» بی‌اعتبار شده است؟ +دانلود کتاب

کتاب «در شناخت حزب‌ قاعدین زمان» که اولین اثر جامع در معرفی و نقد انجمن حجتیه است با وجود تجدیدنظرهای نویسنده‌اش در «مواضع» و «ادبیات»اش، هنوز از نظر «اسناد» و «مدارک» منبعی نسبتا جامع و قابل استفاده است.