به خاطر اين عكس يك عكاس شكنجه شد

یک عکاس بحرینی به دلیل گرفتن عکسی که چندین جایزه بین المللی را کسب کرده است، در زندان به صورت برهنه تحت شکنجه قرار گرفت. «عمار عبدالرسول» این عکس را در جریان حمله نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه به میدان «اللؤلؤه» در مارس ۲۰۱۱ گرفت. سایت «مرآت البحرین» نوشت: عمار که چندین جایزه بین المللی را […]