تقدیر از شاعر ضدانقلاب در جایزه‌شعر خبرنگاران

هشتمین جایزه شعر خبرنگاران با تقدیر از یدالله رویایی شاعر ضد انقلاب و مشاور دفتر فرح پهلوی، به کار خود پایان داد.