حذف قطعی سفر عمره دانش‌آموزان دختر

قائم مقام سازمان دانش‌آموزی از حذف قطعی سفر عمره دانش‌آموزان دختر خبر داد و گفت: سفر دانش‌آموزان دختر به مشهد مقدس بعد از عید فطر آغاز می‌شود.

ارائه وام یک میلیونی عمره به دانش‌آموزان

داوود روستایی، قائم مقام سازمان دانش‌آموزی اظهار داشت: امسال 2 هزار دانش‌آموز پسر به عمره مفرده اعزام می‌شوند که نخستین کاروان 13 فروردین ماه اعزام می‌شود.