بازسازی واقعه غدیر در 132 نقطه کشور

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بزرگترین عملیات فرهنگی ایران اسلامی از فردای عید غدیر، با اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی در سراسر کشور رقم می‌خورد.

وحید جلیلی

رویش و پالایش

چیزی که لازم است رویش تمرکز کنیم این است که آن بینش‌ها و منش‌ها را هم حفظ کنیم، هم تئوریزه کنیم و هم رابطه متقابل منش و بینش را تفهیم کنیم. از اینجا ضربه‌های جدی خوردیم. خیلی هم کار می‌برد. پیچیده نیست ولی بخاطر اینکه خلأ داشته ایم و خیلی در این حوزه کم کاری شده است بدون اینکه بخواهد شکل شعارگونه‌ به خودش بگیرد باید تبیین بشود.