جوابیه گروه فدائیان عدالت به فرماندار عنبرآباد

اگه ما که مسئول گروه جهادی تبلیغی فدائیان عدالت و ملبس به لباس مقدس روحانیت هستیم و چهارساله با هم ارتباط داریم مجهول الهویه ایم لطفا بفرمائید معلوم الهویه کیست ؟ آقازاده ها و کاخ نشینان ؟

پاسخ فرماندار عنبرآباد به کربلای ما اینجاست

آقای فراهانی حداقل از لباس مقدس روحانیت که به تن دارید کمی خجالت بکشید که بیان داشتید بعض ادارات با ماهمکاری داشتند از جمله بخشداری و … وفرمانداری را مورد تخریب خود قرار دادید و خوراک خوبی برای دشمنان و بدخواهان نظام آماده کردید !