اقدامات‌اقتصادی دولت رنگ‌و‌بوی عوام‌فریبی دارد

اگر خاطرمان باشد، مسئولان دولت یازدهم بزرگترین انتقادشان به دولت قبل این بود که دولت گذشته تنها سعی داشته با وعده‌های دروغین مردم را به سمت خود جلب کند، در صورتی که متاسفانه امروز نیز شاهد هستیم که دولت تدبیر و امید همان اقدامات گذشته را در پیش گرفته‌ است.