جهانگیری و نهاوندیان عکاس روحانی شدند

عکس یادگاری روحانی با خبرنگاران، تولد نوه زنگنه در سال ۹۳ و عیدی نهاوندیان به مردم از حاشیه‌های امروز پاستور بود.