نرم‌افزار چند رسانه‌ای غدیرنامه2 عرضه شد

نرم افزار چند رسانه‌ای غدیرنامه، روایتی است متفاوت از واقعه غدیر با ارائه نو و جذاب، به حواشی غدیر و وقایع آن می پردازد.