استعفای نخست‌وزیر اوکراین پذیرفته شد

رییس جمهوری اوکراین روز سه شنبه با استعفای نخست وزیر و کابینه وی موافقت کرد.