حكمت و غريزه

حكمت غريزى را می‌‏توان با خود حكمت، شناخت و تعريف كرد؛ زيرا حكمت داراى يك بعد شهودى و احساسى است، كه براساس عقل و فلسفه تعريف می‌‏شود؛ پس غريزه نيز نقش سيار اساسى‌اى در آن باز می‌‏كند؛ يعنى حكمت ضدّ غريزه نيست، بلكه غريزه را معقول می‌‏كند و به عبارتى، احساس را معقول می‌كند؛ پس حكمت نه احساس را نفى می‌‏كند و نه عقل را، بلكه آن‌ها را در يك تركيب مورد توجه قرار می‌‏دهد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.