عکس: مزار حمزه سیدالشهدا پیش از تخریب

هشتم شوال 1344 هجری، قاضی ‌القضات مکه دستور تخریب قبور متبرک بقیع را صادر کرد و هر چه گنبد و ضریح در مدینه و بیرون از آن بود، از جمله مزار حضرت حمزه(ع) عموی شجاع پیامبر(ص) ویران شد.