از کتاب «نام علی(ع) در معماری اسلامی ایران» رونمایی می‌شود

بیش از ۴۵ بنّا در تاریخ ایران، این تحقیق را به طور مستقیم مشاهده و بازبینی کرده‌اند. همچنین برای دستیابی به اطلاعات دقیق درباره نحوه ترسیم و نام‌های برخی نقش‌ها در بنا‌ها به استادان نخستین نسل معماری و کاشیکاری مراجعه شده‌است.