افشای حساب و اطلاعات مردم ممنوع است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افشای نظام و اطلاعات مردم ممنوع است، گفت: دولت می‌تواند با بررسی درآمد افراد وضعیت دهک‌ها را شناسایی کند.

حساب صندوق توسعه ملی از دولت جدا شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه حساب صندوق توسعه ملی باید از دولت و بانک مرکزی جدا شود، گفت: بودجه امسال کسری ۱۰ درصدی دارد و ۹۰ درصد اصلاحات انجام‌شده لایحه خروج از رکود مورد تأیید دولت است.