خبر اعدام مه‌آفرید بعد از ماه صفر صحت ندارد

غلامعلی ریاحی با رد خبر اجرای حکم اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر فساد بزرگ بانکی بعد از ماه صفر، اظهار داشت: تصور نمی‌کنم این خبر مبنای درستی داشته باشد.

فائزه هاشمی تبرئه شد

دادگاه انقلاب حکم به تبرئه فائزه هاشمی از اتهام اخلال در نظم زندان داد.