برای ایران روابط با آفریقا اهمیت دارد

وزیر امور خارجه از سفر رئیس جمهور غنا تا قبل از پایان سال‌جاری شمسی به تهران و به دعوت روحانی خبر داد.

فتوای صدای آمریکا در حرمت ترانه حامد زمانی

در ادامه حملات شبکه صدای آمریکا(VOA)، به حامد زمانی به خاطر ترانه “مرگ بر آمریکا”، مهدی فلاحتی، مجری این شبکه در راستای تخریب زمانی و ترانه اش به سراغ مبحث موسیقی و غنا رفته و مدعی شد این ترانه از مصادیق غنا بوده و بنابر مبانی فقه شیعه حرام است.

نظرات فقهی کمتر شنیده شده از رهبر انقلاب

غیبت آن است که پشت سر مسلمان، عیب مستور او (امرى که مستور عرفى است) گفته شود، مشروط به اینکه به قصد تنقیص باشد، یا در نزد عرف تنقیص به‌حساب آید.

کیستی «مستضعف»

در نگاه دینی، ما با نقد ساختارهای قدرتی مواجهیم که با «حق» نسبتی ندارند. در حالی که در نگاه چپ‌گرایانه با نقد ساختارهایی مواجهیم که با «فقر» زاویه گرفته‌اند. همین نگاه نیز در بعد رسانه‌ای تعمیم می‌یابند. بدین معنی که حتی اگر مخاطبِ رسانه مستضعفین مالی باشند، هدف رسانه فقط و فقط اقتصادی نخواهد بود. بلکه او موظف است تا زمینه‌های رشد فرهنگی «قشر آسیب‌پذیر» را در قبل «حق» افزایش دهد.

فاصله واقعی فقیر و غنی در تهران چقدر است؟

برخی قیمت ها بیشتر شبیه شوخی هستند و باور بعض از آنها هم از جمله کار های سخت است. ولی باید بپذیرید و باور کنید، کفش 3 میلیون تومانی، عطر یک میلیونی، کیف 18 میلیونی و … خودروی 600 میلیون تومانی در همین شهر خودمان به فروش رفته است…