بچه های انقلابی«هاشمی»به کجا می‌روند؟!

آقای هاشمی، بفرمایید درباره اظهارات اخیر صبیه تان خانم فائزه هاشمی رفسنجانی در دفاع از بهائیت و منافقین چه نظری دارید؟

عکس: روزنامه آرمان روابط عمومی هاشمی

روزنامه آرمان در بسیاری از شماره‌هایش تصویری از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یا یکی از اعضای خانواده ایشان را در صفحه اول خود درج کرده است.

ترکان‌و‌فائزه‌هاشمی‌اعتقادی‌به‌رأی‌مردم‌ندارند

نایب رئیس جبهه پیروان گفت: کسانی به سمت و سویی می‌روند که راهی برای انحلال پارلمان پیدا کنند؛ از این موضوع بوی استبداد، استشمام می‌شود. کشور ما هیچ زمانی به سمت انحلال مجلس و استبداد نمی‌رود.