تریلیونرهای نفتی و «آبراموویچ‌های ایرانی»

پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و سیاست‌های جدید توسعه‌ای، طبقه جدیدی را در نظام جمهوری اسلامی پدید آورده که تنها به دنبال رانت‌جویی‌های خود است.