شعر: وقت آن است بگوییم اسارت آزاد

بی وضو زائر این خاک نباید چه کسی/ گفته این قوم نجس را که زیارت، آزاد؟/ الغرض معنی آزادی اگر این باشد/ وقت آن است بگوییم اسارت، آزاد …

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.