روایت اسارت در زندان‌های بعثی از زبان اولین بانوی آزاده ایرانی

فاطمه ناهیدی نخستین بانوی آزاده ایرانی است که با مدرک مامایی به خط مقدم جبهه رفت و مهر ۵۹ اسیر شد.