فیلم: گفتگو با حامد زمانی و محمدمهدی سیار

پنجمین برنامه فانوس راه با حضور محمدمهدی سیار (شاعر) و حامد زمانی (خواننده) درباره نماهنگ «گزینه های روی میز» در پایان برگزاری جشنواره عمار از شبکه دوم سیما پخش شده است.