فتح دوباره‌ی آندلس؛ نگاهی به آینده بیداری اسلامی و فتح اروپا در موج چهارم

عده ای از پرسشگران و تحلیل گران با توجه به این تاریخ می پرسند چگونه ممکن است پس از طی تجربه قرون وسطا در غرب و گذار از ساحت دینی و به عوالم دنیایی در تفکر غربی ، اروپای جدید توسط موج جدیدی از اسلام خواهی فتح گردد . عده ای از مفسران سیاسی این سخن را تنها یک پاراپاگاندای سیاسی خواندند و عده ای آن را چونان سخن رهبران شوروی یک توهم ایدئولوژیک دانستند . اما حرف ما در زمینه وارد شدن موج بیداری اسلامی به اروپا دو وجه دارد . وجه اول امکان وقوع و وجه دوم دلایل پیدایش و وقوع آن در آینده .

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.