برخورد دستگاه اطلاعاتی با فتنه‌گران انتخابات۹۲

وزیر اطلاعات خاطر نشان کرد: در این زمینه (انتخابات) این احتمال وجود دارد که از خارج از کشور، سازمان های اطلاعاتی، گروه ها و جریان های خاص اقدام به ایجاد مشکلاتی کنند؛ که در این صورت با برخورد قاطع مواجه خواهند شد.