معیار در قانون گذاری باید کارآمدترین فتوا باشد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا در نشستی تخصصی با موضوع فتوای معیار در قانونگذاری گفت: کارآمدترین فتوا فتوایی است که شاذ نباشد و بر اساس مبانی پذیرفته شده اصولی و فقهی باشد. با سایر فتاوایی که قوانین بر مبنای آنها تدوین شده است یک مجموعه هماهنگ را تشکیل دهد و پاسخگوی نیازهای زمان و حکومت اسلامی باشد.