فرار سرکردگان داعش به سمت سوریه

عضو جنبش افسران آزاد عراق گفت: 30 نفر از سرکرده های گروه تروریستی داعش به صورت دسته جمعی به سمت مرزهای سوریه فرار کردند.