اولین اثر تاریخ‌فرهنگی دفاع‌مقدس نقد می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب «دیدگاه» با موضوع نسبت تاریخ فرهنگی و دفاع مقدس با حضور اساتید و محققان تاریخ فرهنگی و مطالعات فرهنگی روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه به میزبانی پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می گردد.