استقبال از اشتاین مایر با ماسک شیمیایی +عکس

همزمان با سخنان اشتاین مایر تعدادی از دانشجویان دست نوشته‌ها و پوسترهایی از بمباران شیمیایی سردشت را در دست داشتند و بر روی دست نوشته‌ها خطاب به اشتاین مایر نوشته شده بود که «سردشت را فراموش نکن».
م

آلمان متعهد به تامین امنیت اسرائیل است

وزیر خارجه آلمان در دیدار با رئیس رژیم صهیونیستی ضمن تکرار تعهد کشور به تامین امنیت آلمان گفت کهتصمیم‌های چند جانبه 2 طرف، مانع تحقق راهکار صلح خاورمیانه است.