فراکسیون «هنر و رسانه» تشکیل شد

فراکسیون رسانه، فرهنگ و هنر با عضویت بیش از ۲۰۰ نفر از وکلای ملت در مجلس اعلام موجودیت کرد.