هنوز خیلی‌ها نمی‌دانند یک پای دکتر مصنوعی است

پیش خودم فکر می‌کنم دکتر جلیلی این همه بر ظرفیت‌های جوانان تاکید می‌کند شاید همین حامد محضرنیا یکی از آنها باشد که امروز در این حرکت عظیم مردمی در کنار دکتر جلیلی ظرفیت‌های هنری خود را برای گفتمان انقلاب آزاد کرده است و برای پیروزی این گفتمان خوانده است.