فرزندان رهبر انقلاب این روزها چه می‌کنند؟

رهبر معظم‌ انقلاب دارای ۶ فرزند هستند نام دخترانشان بشری و هدی است و سید مصطفی و سید مجتبی دو تن از فرزندان پسر ایشان ۸ سال در جبهه‌های جنگ ایران و عراق حضور داشتند. سید مسعود و سید میثم کوچک‌ترین پسران ایشان هستند.