شرایط فرزند خواندگی تسهیل شد

دکتر احمد میدری گفت: در تاریخ ۱۴تیر سال جاری آیین نامه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد که این آیین نامه در واقع نحوه فرزند خواندگی و حضانت را در ایران تعیین می کند و باید گفت این آیین نامه چند تغییر مهم نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۵۳ دارد.

به فرزندخوانده‌ها از چه سنی واقعیت را بگویید؟

کسانی که اقدام به قبول فرزند‌خواندگی می‌کنند پس از طی مراحل قانونی وتلاش برای تاییدیه صلاحیت فرزند خواندگی با چالشی روبرو می شوند که واقعیت را به فرزندخوانده خود در چه سنی بگویند؟

بایدها و نبایدهای فرزندخواندگی در «دخت ایران»

ویژه نامه دی ماه مجله فرهنگی- اجتماعی «دخت ایران» به موضوع کودکان بی سرپرست یعنی «فرزندخواندگی» اختصاص یافته و از منظرهای مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

جزئیات قانون جدید فرزندخواندگی

یک وکیل دادگستری گفت: در قانون جدید فرزندخواندگی که آماده تصویب است، زنان و دختران مجردی که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند، در اولویت دریافت فرزندخوانده هستند.

ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مشروط می‌شود

مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در مورد مزایای لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست که پس از تایید نهایی شورای نگهبان به صورت قانون درخواهد آمد،‌ اظهار کرد: ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده چه در زمان حضانت و چه پس از آن ومشروط شدن این موضوع به اخذ نظر موافق دادگاه صالح پس از نظر مشورتی سازمان بهزیستی از مهم‌ترین مزایای این لایحه است.

استفتاء درباره ازدواج با فرزندخوانده

گرچه در حالت اولیه، ازدواج با فرزند خوانده در مواردی که محرمیت ایجاد نشده باشد حرمت ندارد، اما چون فرزندخوانده نوعی رابطه عاطفی با پدر و مادرخوانده خود پیدا می‌کند و با ازدواج تنظیم روابط عاطفی دچار خدشه شده، تصویب چنین مصوبه‌ای مانعی ندارد.