داعش به دنبال هواپیماربایی در ایران بود

سرهنگ باقری معاون عملیات فرماندهی حفاظت سپاه از خنثی‌سازی آخرین عملیات ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای توسط صهیونیست‌ها با اقدام به موقع حفاظت سپاه خبر داد.

موفقیت سپاه در سنجش LBA آلمان

جانشین فرماندهی حفاظت سپاه گفت: تاکنون هواپیمای هیچ وزیر و رئیس جمهوری در ایران مورد اقدام هواپیماربایی قرار نگرفته است.

تبیین نادرست فلسفه قیام امام حسین(ع)

فرمانده حفاظت سپاه گفت: اگر فلسفه قیام امام حسین (ع) بدرستی تبیین نشود ظلم بزرگی در حق ایشان است.