قدرت‌اصلی نظام رابطه بین مردم و حکومت است

فرمانده نیروی انتظامی گفت: قدرت اصلی نظام جمهوری اسلامی رابطه بین مردم و حکومت است.