«کوچه بی نام» کلکسیون توهین به مذهبی‌ها

این فیلم تصویری سیاه را از افراد مذهبی نشان می‌دهد و می‌خواهد بگوید که این قشر کارهایی را از روی افراط انجام میدهند که با انجام آنها از وظایف اصلی خود باز می‌مانند و با این عدم مسئولیت پذیری باعث تاثر و ناراحتی و شکاف در خانواده می‌شوند.

به خاطر پونه یا به خاطر تفاوت‌های فرهنگی؟

مشکل اصلی زندگی پونه و مجید معلم مرد پونه نیست بلکه مشکل آنها در تفاوت نگاهشان به زندگی و نوع رابطه آنهاست

«مختارنامه»؛ يكي از پنج سريال برتر تاريخ تلويزيون ايران

قسمت پایانی این مجموعه البته آنقدر جذاب بود که کاستی‌ها کمتر به چشم آمد، اما‌ای کاش آنگونه که در تاریخ آمده است، همراهی «ابراهیم بن مالک» با «مصعب بن زبیر» به تصویر کشیده می‌شد تا بیشتر عبرت آموز باشد…