گام اول دولت برای استقلال بانک مرکزی

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این که دولت برنامه‌هایی را برای کنترل تورم و تامین مالی بخش تولید آغاز خواهد کرد گفت: اقدام دولت برای اصلاح قانون بودجه گام اول برای استقلال بانک مرکزی است.