دوگانه مبتذل «دولتی-غیر دولتی» خدایگان رانت

شاعرانی که سالانه بیش از۵۰۰ میلیون تومان از شهرداری تهران و سازمان تبلیغات اسلامی کمک دریافت می کنند ژست اپوزسیون می گیرند و ما را دولتی و حکومتی و خود را مستقل و آزاد اندیش می خوانند” و البته این قصه سر دراز دارد.

بالادستی‌ها، مخل جریان فرهنگ عمومی!

اگر چه تولید کننده صد ها رسانه مکتوب و مجازی (مجله،ماهنامه و نشریات و سایت) از جنس فرهنگ و تهدیداتش هستند، اما باور کنید صدایشان به مردم این کوچه و خیابان نزدیک اتاقشان هم نمی رسد. خود می سازند و شاید خود می خوانند و در وهم مخیل به نقد و تحلیل می پردازند.