رونمایی «غیرقابل اعتماد» در فرهنگسرای انقلاب

در این نمایشگاه ۲۰ قطعه پوستر در قطع ۵۰ در ۷۰ در موضوع استکبار ستیزی ارائه شده است. دراین نمایشگاه که با همکاری نهضت مردمی پوس‌تر انقلاب برگزار می‌شود، آثار پانزده گرافیست در معرض دید عموم قرار گرفته است.