کلیپ/ در عرصه فرهنگ و هنر چه می گذرد؟

به گزارش پارس نیوز، 
قطعا پس از اتمام ایام محرم و صفر جامعه هنری چهره جدیدی به خود خواهد گرفت و قطع یقین در این میان دست خوش حواشی نیز خواهد بود در ادامه سعی ی کنیم به بررسی برخی از این حواشی بپردازیم: