کمک شهرداری به‌راه‌اندازی فروشگاه‌های کتاب

شهردار منطقه 7 تهران، با حضور در فروشگاه مرکزی سوره مهر، گفت: بر این باوریم که کتاب یک محصول فرهنگی است و برای راه‌اندازی فروشگاه‌های کتاب هم ما آماده هر کمکی هستیم.