صدا و سیما و همراهی با جنبش‌های ضد نژادپرستی

چهارشنبه شب در اقدامی جالب مستندی از شهر لیورپول از شبکه سه سیما پخش شد که بسیار حرفه ای و جذاب به سابقه و تاریخ نژاد پرستی مردم این شهر بندری مهم در انگلستان اشاره می کرد. مستندی که با بهره گیری از شهرت فوتبالی این شهر در سطح جهان و شروعی جذاب، به تدریج مفهوم اصلی که رفتارهای نژادپرستانه ی مردم شهر بود را به نمایش گذاشت.

نعل‌وارونه آمریکا در دفاع از حقوق بشر

درواقع ایالت متحده آمریکا با انتشار این گزارش علاوه بر آنکه بخشی از جنایت‌های خود را افشا نمود سعی نمود جریان رقیب درونی خود را به حاشیه راند و مسائل و معضلات اجتماعی خویش را به فراموشی در افکار عمومی سوق دهد، راهبرد کدخدا محوری را در جهان مطرح سازد. بر این اساس آمریکا با این اقدام سعی کرد تا به همگان بفهماند که می‌تواند هر اقدامی کند و هیچ محاکمه ای نشود.

شورش علیه آپارتاید آمریکایی

پس از آن که هیئت منصفه ویژه در ایالت میسوری، پلیس فرگوسن را از اتهام قتل عمد نوجوان سیاهپوست تبرئه کرد اعتراض‌ها و درگیری های شدیدی در آمریکا آغاز شده است. دادستان منطقه سنت لوئیس در این باره گفت: هیئت منصفه پس از دو روز بررسی جامع این تصمیم را گرفته‌ است. آنان هیچ مدرکی که بتواند مامور دارن ویلسون را متهم کند و مبنایی برای صدور کیفرخواست باشد، پيدا نكرده‌اند.