روشنفکری جدیدی در حال تولد است

فریدالعطاس گفت: پروژه روشنفکری در ایران تمام نشده و همچنان نیاز به بحث درباره مسائل بزرگ وجود دارد. جواد میری نیز معتقد است: نوع دیگری از روشنفکری در سپهر اندیشه جامعه ایران در حال تولد است.

سبک زندگی با سخنرانی درست نمی‌شود

اگر از سبک زندگی حرف می‌زنیم و می‌خواهیم برای آن کار کنیم باید بدانیم این امر با سخنرانی‌ها اتفاق نمی‌افتد، بلکه اتفاقاً باید با واقعیت ملموس و بیرونی مواجه باشیم. امروز می‌بینیم که سبک زندگی با دامنه‌ای وسیع و قدرتمند از طرف مقابل منتقل می‌شود و متأسفانه مقابله ما با این جریان انتقال فرهنگ در ضعیف‌ترین شکل ممکن صورت می‌گیرد به‌عنوان مثال چاپ کتاب بدون شناخت واقعی مخاطب و ادبیات موردپسند او که مطمئناً نمی‌تواند راه به جایی برد.

ایدئولوژی در روش‌شناسی محقق هم موثر است

غفلت از این مسئله و بی توجهی به هویت فرهنگی و تاریخی نظریات اروپایی و مطلق کردن این نظریات و استفاده از آنها به عنوان ابزار تحلیل، این آفت را به دنبال دارد که ما را از قرائت نظریات بومی و تاریخی منع می کند و مانع از این می شود که ما تلاشهای اندیشمندان مان همچون بیرونی، ابن خلدون و فارابی را مورد بازبینی قرار دهیم