برخورد قانونی با فروش پایان‌نامه

تبلیغات علنی که در حال حاضر در بحث فروش پایان‌نامه، مقاله و … شاهد آن هستیم نشان از حاشیه امنی دارد که سودجویان به دلیل عدم برخورد قانونی در آن فعال هستند و این معضل به کیفیت آموزش عالی ضربه وارد می‌کند.