«فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی» منتشر شد

شماره دوم «فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی» تلاش می‌کند فرصتی جهت تعاطی افکار پژوهشگران، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان برای بررسی تخصصی سازمان‌های بین‌المللی و همچنین نقش و منافع جمهوری اسلامی ایران در این حوزه ایجاد کند.