جدیدترین شماره فصل‌نامه «صدرا» منتشر شد

در این شماره گفت‌وگوهایی از محسن غرویان، سیدمحمد میرسندسی، محمد فنایی اشکوری، سید حسین شرف الدین، سیدمهدی ساداتی نژاد، مهدی گلشنی، محمود حکمت نیا، عبدالصمد جودتی، عطاء الله رفیعی آتانی، مصطفی اسکندری، رضا غلامی، یعقوب توکلی، عظیم عابدینی و یادداشتهایی از محمدرضا معتضدیان، علیرضا پیروزمند، مسعود پورفرد، علی مهدیان، عبدالوهاب فراتی، سید احمد رهنمایی، علی عربزاده، غفاری فر، سیدمحمدتقی موحد ابطحی، مسعود معینی پور، سیدمهدی موسوی و … منتشر شده است.