بی محلی روحانی به حامیان فتنه در اصفهان

رئیس جمهور در جریان سفر به اصفهان حاضر به دیدار با افراطیون مدعی اصلاحات نشد.

تجلیل از 4 نفر از پیشکسوتان مطبوعات اصفهان

آیین تجلیل از چهار نفر از پیشکسوتان عرصه مطبوعات اصفهان در حوزه خبر و عکاسی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.