از کاخ‌های آل سعود تا فقز عمومی در عربستان

«روضی بشیر» دانشمند عربستانی که تا کنون مطالب بسیاری در باب توسعه و فقر به نگارش درآورده است در این باره می گوید:دولت سعودی در پنهان کردن فقر گسترده مردم بسیار ماهرانه عمل می کند، گویی رنج مردم فقیر و گرسنگی آنها را نمی بینند.