آغاز ثبت نام دوره فقه حکومتی نظام ساز

ثبت نام در دوره فقه حکومتی نظام ساز که توسط مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام و با همکاری دانشکده الهیات برگزار می گردد آغاز شد.