دولت لیست اقشار پردرآمد را دارد

فرماندار تهران گفت: من معتقد نیستم آدم فقیر در تهران وجود ندارد اما این را هم قبول دارم که تعداد آنها زیاد نیست.

تاکید رسول‌خدا(ص) بر ترک مجالست با اغنیا

بقای جامعه به عدالت است، در جایی که عدالت نیست، انتظار پاکی و سلامت اجتماعی، انتظاری بیهوده است. روش و منش اسلام به عدالت است و با خاموش شدن عدالت، اسلام چون چراغی خواهد بود خاموش که با آن راه نمی توان یافت و مردمان را به سامان نمی توان رساند، زیرا این عدالت است که نگهدارنده ملت است، «العدل قوام الرعیّه». از این روست که پیامبر اعظم(ص) می فرماید: ساعتی عدالت از هفتاد سال عبادتی که شب هایش نماز شب و روزهایش به روزه بگذرد، بهتر است».(«بحار»، ج‏75، (72، از چاپ بیروت)، ص‏352 و الحیاة‏، ج‏6، ص‏325.)

فقرا درجه‌بندی می‌شوند

در حال حاضر سیاست کلی اجرای هدفمندی یارانه ها، استفاده یکسان آحاد مردم در سراسر کشور از منابع سازمان هدفمندی است. دولت می‌تواند در مرحله دوم تنها یارانه اقشار ضعیف را افزایش دهد و این افزایش را در اختیار سازمان حمایتی قرار دهد یا با هماهنگی این سازمان پرداخت کند؛ ضمن اینکه فقرا باید درجه‌بندی داشته باشد.

چرا رسانه‌ها از نمایش مسئله فقر و زندگی نیازمندان، رویگردان هستند؟

اخبار تلويزيون‌هاي ما که با ديدگاهي تجاري انتشار مي‌يابد، بر اين فرض استوار است که اخبار و تحليل‌هاي مرتبط با فقر، براي مخاطب جذابيت ندارد و آمريکايي‌ها هم نسبت به فهم ريشه‌هاي بي‌عدالتي‌هاي موجود، بي علاقه هستند.

پیرمردی که با «روپایی زدن» نان خانواده‌اش را در می‌آورد!

يرمرد را عرق ريزان آورده بودند که چند هزارتا روپايي مي‌زند. آورده بودند که با 60 سال سن حرکت‌هاي نمايشي با توپ انجام مي‌دهد. بيرون روزنامه براي بچه‌ها روپايي‌زده و همه را تحت تأثير قرار داده بود. او از زندگي‌اش گفت. از اين گفت که دارد از روپايي زدن با توپ نان در مي‌آورد. اين ديگر نوبر بود. پول درآوردن از فوتبال البته سال‌هاست که بسياري را از فرش به عرش رسانده اما نديده بوديم که بشود قوت لايموت خانواده‌اي.

“پدرم خنده را به خانه می آورد” به کودکان فقیر تقدیم شد

“پدرم خنده را به خانه می آورد” مجموعه داستانی به قلم محمد رمضانی که نویسنده آن را به کودکانی که با فقر مبارزه می کنند تقدیم کرده به زودی توسط نشر سروش منتشر می شود.