بحران زنانگی در پاستور و زن‌زدایی از جامعه

در سونامی امواج جهانی شدن مسائل جنسیتی و جنبش‌های اجتماعی جهانی در حوزه مسائل زنان، نظام اسلامی باید سعی کند با تصویب قوانین مختلف و ترویج آگاهی‌های لازم از تعارضات حضور اجتماعی و اشتغال زنان با مسؤولیت‌های اصلی خانوادگی آن‌ها بکاهد.

خانواده فرانکفورتی نیلوفر ابتکار!

این طرح با اسمی شکیل اما در سکوت خبری در حال اجرا است. از آنجا که بسیاری از آگاهی بخشی مدنظر این طرح با استفاده از ظرفیت‌های رسانه ای امکان پذیر است؛ این سوال مطرح می‌شود که چرا این طرح در پستوها و بدون پوشش خبری مناسب به اجرا در آمده است؟ آیا آن چیزی که گفته می‌شود با آن چیزی که اجرا می‌شود تفاوت‌هایی دارد؟

چرا زن‌ها فمینیست می‌شوند؟

امروز «مرد انگاری» زن، او را دچار «از خود بیگانگی» ساخته‌ و زیست‌ در برزخ‌ «زن‌ – مرد»، زن‌ را به‌ ورطه‌ی‌ بحران‌ شخصیت‌ و «کیش‌ دو شخصیتی» افکنده‌ است. لهذا رفتار و کنش‌ بانوان‌ به‌ تبع‌ «محیط‌ها» و «نقشهای‌ متفاوت‌ محوله» و شرایط‌ حضور در «خانه‌ و اجتماع»، متغیر و متفاوت‌ گردیده‌ است‌ و همه‌ می‌دانیم‌ چنین‌ وضعیتی، آدمی‌ را از کارآیی‌ و ایفا نقشهای‌ ثابت‌ و مؤ‌ثر باز می‌دارد.

«جنگ علیه خانواده»؛ فمنیسم، همجنس‌گرایی، سقط جنین و …

این کتاب به دفاع از خانواده و بررسی آسیب های آن از منظر یک محافظه کار مسیحی می پردازد که با بررسی سیر تاریخی برخی وقایع مثل روی کارآمدن دولت های رفاه در غرب، سیاست های سوسیال دموکرات‌ها، فمینیسم، هم جنس گرایی و… از منظر یک محافظه کار لیبرال مسیحی به بیان و تحلیل مسائل می پردازد

ملاحظاتی در باب تكاپوی اسلامی زنان

طي سالهاي گذشته گروه‌هايي محدود از زنان مشكلات و مطالبات جمع محدود خود را خودآگاهانه يا ناخودآگاه به عنوان مشكل يا مطالبه تمامي زنان طرح كرده اند كه تنها به عنوان يك نمونه كوچك مي‌توان به خواست دستيابي به مدارج بالاي حكومتي اشاره داشت. اين در حالي است كه مسائل بنيادي تر فراواني براي خيل عظيم زنان مستضعف در جامعه ما، حداقل از اولويت بيشتري برخوردار بوده است.

نیازی به «مطالعات زنان» نیست!

تصور شد که رشته مطالعات اسلامی زنان می‌تواند مقابل این رشته قد علم کند، در حالیکه باید در نظر داشت که خانه از پایبست ویران است، تا زمانی که تمام منابع ما غربی باشند و برگرفته از نظریات غربی بومی نشده و نگاهی سطحی به مسائل زنان و سرفصل‌هایی کاملا تزئینی و غیرکاربردی آش همان است و کاسه همان و شاید همین راهکار جدید وزارت علوم بهترین راهکار باشد، چه نیازی به مطالعات زنان!‌

فمنیست‌های اینترنتی؛ له یا علیه زنان!

اکنون ردپا و ماحصل تمام تلاش های فمنیست ها در جای جای جهان را شاهدیم و اینترنت نیز به عنوان یک دنیای دیگر و گاهی متفاوت از دنیای حقیقی از این تحولات بی نصیب نمانده است. اخبار، گزارش ها، مصاحبه ها، مقاله ها و یادداشت های مختلف و متنوعی که به بهانه های گوناگون در خبرگزاری ها، سایت ها، وبلاگ ها و فضاهای اجتماعی مطرح می شود، شاهد مدعای ماست.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.